EKONOMIA KINA 2 – Uniwersytet Gdański, 7-8 grudnia 2017

Zorganizowana w maju 2016 roku konferencja Ekonomia kina stała się miejscem wymiany doświadczeń dla badaczy zajmujących się kulturą produkcji i szeroko pojętą Nową Historią Kina, a jej pokłosiem jest numer czasopisma naukowego „Panoptikum” w całości poświęcony omawianym zagadnieniom. Jako pomysłodawcy i organizatorzy konferencji pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na jej sequel – być może nie zrealizuje on hollywoodzkiej zasady, wedle której kontynuacje muszą być większe, droższe i bardziej efektowne, ale pozwoli na zaprezentowanie nowych metod badawczych i omówienie rezultatów badań związanych z kulturą produkcji.

Choć w ciągu ostatnich lat badania kultury produkcji znacząco rozwinęły się na polskim gruncie, filmy nadal traktowane są przede wszystkim jako teksty kultury, które można poddać analizie, ocenić i ewentualnie wpisać do kanonu arcydzieł. I choć podejście takie jest wciąż dominującym w badaniach nad filmem, to z całą pewnością nie jest ono jednym sposobem badania kina. Od początków swojego istnienia kino było bowiem silnie uzależnione od wszelkiego rodzaju uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych – skupienie się na tych kwestiach i spojrzenie na film nie jako na autonomiczne dzieło lub tekst kultury, ale jako na produkt powstały w określonych realiach pozwala uzupełnić wnioski płynące z badania za pomocą metod tradycyjnego filmoznawstwa i dotrzeć do faktów, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Zamysłem konferencji Ekonomia kina 2 jest umożliwienie badaczom prezentacji efektów badań tych aspektów kina, które nierozerwalnie wiążą się z finansami. W perspektywie tak zarysowanego tematu interesujące wydają się zarówno kwestie związane z produkcją i dystrybucją, jak i te, które pozostają niejako obok kina, ale wpływają na jego funkcjonowanie – a więc marketing, merchandising, piractwo czy cenzura. Równie ważna jest szeroko pojmowana ekonomia prestiżu, pozytywne opinie wśród krytyków i nagrody na festiwalach, które w świecie kina europejskiego zastępują w wielu przypadkach sukces czysto komercyjny. Nakreślone powyżej kwestie wydają się szczególnie istotne w kontekście rozwoju i przeobrażeń współczesnego rynku audiowizualnego, który staje właśnie przed problemem – i szansą jednocześnie – wynikającym z coraz większych możliwości, jakie niesie ze sobą Internet.

Proponowane przykładowe zagadnienia:
1. Produkcja:
–  modele finansowania produkcji filmowej wczoraj i dziś – w Polsce, Europie, na świecie;
– metody finansowania produkcji filmów krótkometrażowych, animowanych i dokumentalnych;
– ekonomiczne uwarunkowania kina amatorskiego i offowego; “guerilla filmmaking”;
– wpływ zmian technologicznych na produkcję filmową;
– box office – analiza największych sukcesów lub porażek finansowych w dziejach kina; – fenomen znaczenia box office w kinie współczesnym jako czynnika promocji oraz oceny dzieła filmowego;
– nie do końca Hollywood – sposoby funkcjonowania ośrodków przemysłu filmowego poza Europą i Stanami Zjednoczonymi (np. indyjskie Bollywood, pakistańskie Lollywood, nigeryjskie Nollywood);
– ekonomiczne uwarunkowania kina klasy B – od czasów Poverty Row do dziś;
– wpływ zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych na produkcję filmową;
– product placement; city placement;
– wpływ cenzury na produkcję filmową;
– wpływ kategorii wiekowych na produkcję filmową (np. amerykańskie MPAA);
– gaże aktorów, reżyserów i innych członków ekip filmowych;
– historia produkcji filmowej: jej modeli, form organizacyjnych i instytucjonalnych, strategii i kalkulacji rynkowych;
– rosnąca rola postprodukcji oraz efektów specjalnych w kinie współczesnym;
– przyszłość kina w świecie coraz szybszego rozwoju Internetu.

2. Dystrybucja:
– specyfika rynku dystrybucyjnego w poszczególnych państwach;
– polski rynek dystrybucyjny przed 1989 rokiem i po 1989 roku;
– wpływ nowych mediów na dystrybucję filmową – telewizja, kasety wideo, płyty DVD i Blu-Ray, wreszcie ogólnodostępny Internet;
– wpływ nowych możliwości dystrybucyjnych na powstawanie nowych firm producenckich (filmy straight-to-VHS lub straight-to-DVD, produkcje finansowane przez portale internetowe, np. Netflix);
– marketing filmowy, zwiastuny filmowe;
– obieg festiwalowy; festiwal jako fenomen społeczny, rola festiwalu w ekonomii właściwej oraz „ekonomii prestiżu” kina;
– zakazane owoce – w jaki sposób cenzura może wpłynąć na popularność filmu?;
– piractwo filmowe wczoraj i dziś.

3. Obok kina:
– produkty sprzedawane na licencjach filmowych, merchandising;
– turystyka filmowa;
– metody badań produkcji i dystrybucji filmowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r.
Zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1500 znaków) wraz z krótkim biogramem prosimy nadsyłać do 12 listopada na adres mailowy: ekonomiakina@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszonych propozycji. Planowany czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Komitet naukowo-organizacyjny:

prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki,
prof. UG, dr hab. Paweł Sitkiewicz,
dr hab. Marcin Adamczak,
mgr Grzegorz Fortuna,
mgr Joanna Kiedrowska,
mgr Paulina Pohl,
mgr Piotr Wajda,
mgr Krystyna Weiher-Sitkiewicz