EKONOMIA KINA – Uniwersytet Gdański, 19-20 maja 2016

Przeważająca część krytyków i badaczy postrzega filmy przede wszystkim jako teksty kultury, które można poddać analizie, ocenić i ewentualnie wpisać do kanonu arcydzieł. I choć podejście takie jest wciąż dominującym w badaniach nad filmem, to z całą pewnością nie jest ono jednym sposobem badania kina.

Od początków swojego istnienia kino było bowiem silnie uzależnione od wszelkiego rodzaju uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i politycznych – skupienie się na tych kwestiach i spojrzenie na film nie jako na autonomiczne dzieło lub tekst kultury, ale jako na produkt powstały w określonych realiach pozwala uzupełnić wnioski płynące z badania za pomocą metod tradycyjnego filmoznawstwa i dotrzeć do faktów, które w innym przypadku mogłyby zostać pominięte.

Zamysłem konferencji „Ekonomia kina” jest umożliwienie badaczom prezentacji efektów badań tych aspektów kina, które nierozerwalnie wiążą się z finansami. W perspektywie tak zarysowanego tematu interesujące wydają się zarówno kwestie związane z produkcją i dystrybucją, jak i te, które pozostają niejako obok kina, ale wpływają na jego funkcjonowanie – a więc marketing, merchandising, piractwo czy cenzura. Równie ważna jest szeroko pojmowana ekonomia prestiżu, pozytywne opinie wśród krytyków i nagrody na festiwalach, które w świecie kina europejskiego zastępują w wielu przypadkach sukces czysto komercyjny. Nakreślone powyżej kwestie wydają się szczególnie istotne w kontekście rozwoju i przeobrażeń współczesnego rynku audiowizualnego, który staje właśnie przed problemem – i szansą jednocześnie – wynikającym z coraz większych możliwości, jakie niesie ze sobą Internet.

Proponowane przykładowe zagadnienia:

1. Produkcja:

 • modele finansowania produkcji filmowej wczoraj i dziś – w Polsce, Europie, na świecie;
 • metody finansowania produkcji filmów krótkometrażowych, animowanych i dokumentalnych;
 • ekonomiczne uwarunkowania kina amatorskiego i offowego; “guerilla filmmaking”;
 • wpływ zmian technologicznych na produkcję filmową;
 • box office – analiza największych sukcesów lub porażek finansowych w dziejach kina; fenomen znaczenia box office w kinie współczesnym jako czynnika promocji oraz oceny dzieła filmowego;
 • nie do końca Hollywood – sposoby funkcjonowania ośrodków przemysłu filmowego poza Europą i Stanami Zjednoczonymi (np. indyjskie Bollywood, pakistańskie Lollywood, nigeryjskie Nollywood);
 • ekonomiczne uwarunkowania kina klasy B – od czasów Poverty Row do dziś;
 • wpływ zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych na produkcję filmową;
 • product placement; city placement;
 • wpływ cenzury na produkcję filmową;
 • wpływ kategorii wiekowych na produkcję filmową (np. amerykańskie MPAA);
 • gaże aktorów, reżyserów i innych członków ekip filmowych;
 • historia produkcji filmowej: jej modeli, form organizacyjnych i instytucjonalnych, strategii i kalkulacji rynkowych;
 • rosnąca rola postprodukcji oraz efektów specjalnych w kinie współczesnym;
 • przyszłość kina w świecie coraz szybszego rozwoju Internetu.

 

2. Dystrybucja:

 • specyfika rynku dystrybucyjnego w poszczególnych państwach;
 • polski rynek dystrybucyjny przed 1989 rokiem i po 1989 roku;
 • wpływ nowych mediów na dystrybucję filmową – telewizja, kasety wideo, płyty DVD i Blu-Ray, wreszcie ogólnodostępny Internet;
 • wpływ nowych możliwości dystrybucyjnych na powstawanie nowych firm producenckich (filmy straight-to-VHS lub straight-to-DVD, produkcje finansowane przez portale internetowe, np. Netflix);
 • marketing filmowy, zwiastuny filmowe;
 • obieg festiwalowy; festiwal jako fenomen społeczny, rola festiwalu w ekonomii właściwej oraz “ekonomii prestiżu” kina;
 • zakazane owoce – w jaki sposób cenzura może wpłynąć na popularność filmu?;
 • piractwo filmowe wczoraj i dziś.

 

3. Obok kina:

 • produkty sprzedawane na licencjach filmowych, merchandising;
 • turystyka filmowa;
 • metody badań produkcji i dystrybucji filmowej.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r.

Zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1500 znaków) wraz z krótkim biogramem prosimy nadsyłać do 27 marca na adres mailowy: ekonomiakina@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszonych propozycji. Planowany czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut. Opłata konferencyjna wynosi 180 zł. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Komitet naukowo-organizacyjny
prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki
prof. UG, dr hab. Paweł Sitkiewicz
dr Marcin Adamczak
mgr Grzegorz Fortuna
mgr Joanna Kiedrowska
mgr Paulina Pohl
mgr Krystyna Weiher

Reklamy